Poskytované služby

Překlady z vietnamštiny do češtiny a z češtiny do vietnamštiny

 • Knihy
 • Dopisy
 • Noviny a časopisy
 • Webové stránky
 • Titulky
 • Reklamní materiály
 • Návody
 • Soudní zprávy
 • Korektury
 • A další dle dohody

Překlady z angličtiny do češtiny nebo vietnamštiny

 • Obecné texty

Způsoby dodání

Normálně překlady ukládám zde na server, kam máte přístup jenom vy a já. U překladů se soudním ověřením posílám poštou, viz ceník. Není problémem běžné překlady zasílat poštou.

Tlumočení

Nabízím konsekutivní a simultánní tlumočení. Jednání na úřadech, uzavírání smluv, obchodní prezentace a jednání, doprovodné tlumočení.

Nadstandardní služby

Přednost - potřebujete-li mít rychle hotový překlad, mohu Vám nabídnout expresní překlady, které přeložím dle množství textu zpravidla do večera téhož dne.

Korektura - Ne všichni tlumočníci překládají stejně a ne všichni ovládají oba jazyky perfektně jak po gramatické, tak stylistické stránce.

Pravidla při překládání

Při překladu se řídím přísnými pravidly:

 • Komunikuji se zákazníky
 • Ujistím se, co ode mě očekává a co obdrží
 • Dodám překlad v dohodnutém termínu
 • Dokumenty si zkontroluji nejméně dvakrát + automatická kontrola pravopisu
 • Nerozumím-li něčemu, zeptám se klienta
 • Dělám zálohy
 • Upozorním na případně nalezené chyby v textu