Cung cấp dịch vụ dịch thuật

Dịch từ Séc - Việt, Việt - Séc

 • Sách
 • Thư
 • Báo, truyện tranh
 • Trang web
 • Phụ đề
 • Quảng cáo
 • Hướng dẫn
 • Thư toàn án
 • Kiểm tra, sửa bài
 • Và các dịch vụ khác tùy theo thỏa thuận

Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Séc, Việt

 • Văn bàn thường

Cách trao bài dịch

Bình thường thì các bài dịch sẽ được lưu tại trang web, mà chỉ có bạn mới có thể vào được. Văn bản dịch công chứng sẽ được gửi qua đường bưu điện, xem báo giá. Nếu yêu cầu, bài dịch thường cũng có thể được gửi qua bưu điện.

Phiên dịch

Thông dịch, đàm phán, giải thích, trình bày sản phẩm, hướng dẫn viên, giúp giải quyết các công việc tại cơ quan nhà nước vv..

Dịch vụ đặc biệt

Ưu tiên - Nếu bạn muốn văn bản của mình được nhanh chóng dịch, tôi có thể ưu tiên và dịch bài đó trong ngày đó.

Kiểm tra - Không phải người phiên dịch nào cũng dịch như nhau và không phải ai cũng nắm vững 2 ngôn ngữ thật tốt, ngữ pháp nói riêng, văn nói chung.

Quy tắc

Khi dịch tôi thường theo các quy tắc:

 • Thường xuyên liên lạc với khách hàng
 • Biết khách hàng mong đợi và sẽ nhận được gì
 • Giai bài dịch vào thời gian đã được thỏa thuận
 • Văn bản sẽ được kiểm tra ít nhất là 2 lần + kiểm tra ngữ pháp tự đồng qua chương trình phần mềm
 • Nếu có thắc mắc, tôi sẽ không ngại và hỏi khách hàng
 • Liên tục lưu bài khi có sự cố
 • Sẽ báo, khi tìm ra lỗi trong văn bản