1. Mở văn bản
  2. Ấn CTRL + A (đánh dấu tất cả ký tự)
  3. Ấn CTRL + C (để lưu các ký tự đã đánh dấu)
  4. Nhấp chuột vào biểu mẫu dưới đây và ấn CTRL + V (để cho các ký tự vào biểu mẫu)


Ký tự Trang

Văn bản thường
Văn bản chuyên môn
Giá xấp xỉ (+21% TGGT)